banner

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

กุมภาพันธ์ 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ประชุมคอนเฟอร์เร้น
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่อง วิชาการโคโรน่าไวรัส
4
 • ห้องประชุมเวชสารสรเทศ เรื่องประชุมชี้เเจ้งการบันทึกเพื่อขอรับรองชดเชยค่าบริการทางการเเพทย์
 • ห้องประชุม 5 ส. เรื่องยาเสพติด
5
6
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ เรื่อง "โครงการ ""สร้างจิตสำนึกในงานบริการ"""
 • ห้องประชุมวรระพินิจ เรื่อง คปสจ.
 • Big cleaning จิตอาสา หน้าตึกอำนวยการ
7
 • ห้องประชุมวรระพินิจ เรื่อง "โครงการ ""สร้างจิตสำนึกในงานบริการ"""
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่องเมทาโดนคลินิก
8
9
10
11
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่องประชุมคอนเฟอร์เร้น
12
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่อง ดูงานระบบยา
13
14
15
16
17
18
19
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องศึกษาดุงานแลกเปลียนเรียนรู้และพัฒนางานด้านระบบยา
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29