banner

แสดงทั้งหมด...

ที่ปรึกษา / นายแพทย์สาธารณสุข

ประมวลภาพบรรยากาศจุดต่างๆของโรงพยาบาลรามัน

ปฏิทินการใช้งานห้องประชุม

มกราคม 2020

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
1
2
3
4
5
6
7
 • ห้องประชุม 5ส. โครงการวิจัย TB
8
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องหารือเรื่องโปรแกรมความเสี่ยง
9
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่องประชุม CEO
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ จัดกิจกรรมงานปีใหม่
10
 • ห้องเวชสารสนเทศ ต้อนรับคณะ
 • ห้องประชุมฝ่ายการ เรื่องประชุมอนุกรรมการ pcf
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่องประชุมวางแผนเพื่อเตรียมรับการตรวจราชการครั้งที่ 11-63
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่องโปรแกรมสต๊อกวอร์ด
11
12
13
 • ห้องประชุม 5ส.เรื่องเข้าร่วมประชุมวางแผน เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการครั้งที่1-63
14
 • ห้องประชุม 5ส. เรื่องสัมภาษณ์งานตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่องนำเสนอ ppt เตรียมรับการตรวจราชการ
 • ห้องประชุม 5ส. ประชุมกายภาพ
15
16
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ เรื่อง การใช้กัญชา
17
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่อง ทีมนำ IM จะจัดอบรมเรื่องการเขียนผลงาน CQI
 • ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุ เรื่อง การช่วยเหลือคนจมน้ำ
18
19
20
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่องประชุมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน (MB)
21
 • ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เรื่อง นำเสนอ PPT เตรียมรับการตรวจราชการ ปี 63
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศ เรื่องประชุมคณะกรรมการและอนุกรรม ENV
22
23
 • ห้องประชุมเวชสารสนเทศเรื่อง ENV
24
25
26
27
28
29
30
31