คุณมารียา. ปัตยะบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษและ คุณมะยากี. กาเจ สาธารณสุขอำเภอรามัน เป็นตัวแทนรับรางวัล อำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอระดับดีเยี่ยม

คุณมารียา. ปัตยะบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลรามัน และ คุณมะยากี. กาเจ สาธารณสุขอำเภอรามัน เป็นตัวแทนรับรางวัล อำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอระดับดีเยี่ยม เหรียญทองศปถ.ตำบลโกตาบารู ได้รับรางวัลทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับตำบล ระดับดีเยี่ยม เหรียญทองในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา