กินยาอย่างไร ??? ทุกคนต้องรู้ครับ

กินยาอย่างไร ??? ทุกคนต้องรู้ครับ ขอบคุณเพจบ้านหมอไทย มีปัญหาเรื่องยา 073-299503-4 ต่อ 302. #โรงพยาบาลรามันสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล