ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวอำเภอรามัน ที่มีญาติที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาราเบีย

ประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องชาวอำเภอรามัน ที่รักทุกท่าน. ขณะนี้หากท่านมีญาติที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ประเทศซาอุดีอาราเบีย ให้ศึกษาอาการสำคัญที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเมิร์ส. หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที