เฝ้าระวัง ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที

เทศบาลเฝ้าระวัง ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์ทันที การป้องกันมีอะไรบ้าง ศึกษาจากโพสต์นี้ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลรามัน