คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นตัวแทนมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จากทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน โดยคุณเล็ก Alex Marine Junyatanakorn ผ่านทีมงานกู้ชีพอิควะห์รามัน มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมใช้ ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในการนี้ได้มอบของใช้ในครัวเรือนเพื่อร่วมช่วยเหลือ ขอบคุณทีมงานใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน #ทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน.