งานอาซูรอสัมพันธ์. ครั้งที่9 ในวันพุธที่18 กันยายน 2562

มาแล้ว มาแล้วจ้า. กิจกรรมสำคัญของโรงพยาบาลรามัน. งานอาซูรอสัมพันธ์. ครั้งที่9 ในวันพุธที่18 กันยายน 2562. แล้วเจอกันนะครับ