นายแพทย์ รอซาลี ปัตยะบุตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำงานเป็นทีม” แก่คณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์

นายแพทย์ รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การทำงานเป็นทีม” แก่คณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ พร้อมนำเยี่ยมชมหน่วยงานที่สำคัญ

ณ ห้องประชุมวระพินิจ วันที่ 11 กันยายน 2562