ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลรามัน ในโอกาสเข้ารับ​รางวัล​เลิศรัฐ​สาขาบริการภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลรามัน ในโอกาสเข้ารับ​รางวัล​เลิศรัฐ​สาขาบริการภาครัฐ โดยในปีนี้ได้รับรางวัลดังนี้

รอนี​ กาเดร์​ เภสัชกรชำนาญการ ????รางวัลเลิศรัฐสาขาพัฒนาระบบบริการระดับดีเด่น

นุรอามานี​ แยการีซง​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ. ????รางวัลเลิศรัฐสาขาพัฒนาระบบบริการระดับดี

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ วันที่ 13 กันยายน2562 ทั้งสองผลงานเพื่อสร้างสิ่งดีๆแก่ชาวอำเภอรามัน ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้.