กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันกิจกรรม10ท่า คีตะมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 25 กันยายน 2562.