5 สัญญาณเตือน! เสี่ยงฆ่าตัวตาย ในโลกโซเชียล

5 สัญญาณเตือน! เสี่ยงฆ่าตัวตาย ในโลกโซเชียล คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลรามัน.