กิจกรรม รณรงค์พื้นที่ร่วม ประจำสัปดาห์ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน วันที่ 27 กันยายน 2562

กิจกรรม รณรงค์พื้นที่ร่วม ประจำสัปดาห์ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน วันนี้ ทุกอย่าง ลุล่วง ไปได้ด้วยดี เจอกันใหม่ครั้งต่อไป ขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวันนี้