ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง

  • นักประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้)

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว

  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

  • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

  • หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.ramanhospital.net/job_RH/ คลิ๊กเข้าไปในระบบสมัครงานออนไลน์สามารถทำการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (สำหรับวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รับสมัครถึงเวลา 12.00 น. เท่านั้น)

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม