ประชุมจัดวางระบบการให้บริการและการบำรุงรักษาศูนย์ออกกำลัง(ฟิตเนส) โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ตุลาคม 2562

ประชุมจัดวางระบบการให้บริการและการบำรุงรักษาศูนย์ออกกำลัง(ฟิตเนส) โรงพยาบาลรามัน วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ เวลา 11.00 น.