เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีฯ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา เวลา 08.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2562