คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จ/หน้าที่การงาน

คุณมารียา ปัตยะบุตร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จ/หน้าที่การงาน ในงาน 50 ปี รวมมิตรสาธิต ม.อ."สาธิต ม.อ. ก้าวล้ำ นำวิชาการ สืบสานปณิธาน ตามรอยพระบิดา" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 27 ตุลาคม 2562