เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จำนวน 9 คน ได้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานที่งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จำนวน 9 คน ได้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานที่งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ วันที่ 6 กรกฎาคม 2562