นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ HAIT ทำอย่างไรดี “มุมมองจากน้องใหม่นักพัฒนาคุณภาพ” ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ HAIT ทำอย่างไรดี "มุมมองจากน้องใหม่นักพัฒนาคุณภาพ" ในการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร