กิจกรรมร่วมพื้นที่รณรงค์ บริเวณทางเดินไปหอผู้ป่วยในและคลังถังออกซิเจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

กิจกรรมร่วมพื้นที่รณรงค์ บริเวณทางเดินไปหอผู้ป่วยในและคลังถังออกซิเจน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562