คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 19 ธันวาคม 2562

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 19 ธันวาคม 2562