ประชุมวางระบบควบคุม​ภายใน​การเบิกจ่ายพัสดุ เวชภัณฑ์​มิใช่ยา และการทำstock card วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุม​ศูนย์​คุณภาพ​

ประชุมวางระบบควบคุม​ภายใน​การเบิกจ่ายพัสดุ เวชภัณฑ์​มิใช่ยา และการทำstock card วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ. ห้องประชุม​ศูนย์​คุณภาพ​