ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานหน่วยงานการเจ้าหน้าที่)