โรงพยาบาลรามันร่วมกับโรงเรียนบ้านบือยอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 มกราคม 2563

โรงพยาบาลรามันร่วมกับโรงเรียนบ้านบือยอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านบือยอง หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันที่ 13 มกราคม 2563