เรียนผู้รับบริการ โรงพยาบาลรามัน เปิดบริการให้คำปรึกษา เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13.30-16.00 น เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์

เรียนผู้รับบริการ โรงพยาบาลรามัน เปิดบริการให้คำปรึกษา เรื่องกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 13.30-16.00 น เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ คลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์