ประชุมวิชาการให้ความรู้เรื่องโคโรนาไวรัส แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รพ.สต. อำเภอรามัน วันที่3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมวิชาการให้ความรู้เรื่องโคโรนาไวรัส แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รพ.สต. อำเภอรามัน วันที่3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน