คณะตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็ก โดยศูนย์อนามัยที่12 ตรวจเยี่ยมงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยายาบาลรามัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน

คณะตรวจราชการงานอนามัยแม่และเด็ก โดยศูนย์อนามัยที่12 ตรวจเยี่ยมงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยายาบาลรามัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลรามัน