ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน