นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และอสม. วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน และอสม. วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ