ทีมนำการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) Phase 4 วันที่ 14-16 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเบตงไฮแลนด์

ทีมนำการวัด วิดคราะห์ และจัดการความรู้ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ เรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) Phase 4 วันที่ 14-16 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเบตงไฮแลนด์