นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ด้านมาตรการป้องกันแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 ด้านมาตรการป้องกันแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลรามัน