ประกาศจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลรามัน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลรามัน เนื่องจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ขออภัยในความไม่สะดวก