เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมทำกิจรรม “Big Cleaning week จิตอาสา สู้โคโรน่าไวรัส” จำนวน 50 คน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ทางเดินหอผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลรามัน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมทำกิจรรม “Big Cleaning week จิตอาสา สู้โคโรน่าไวรัส” จำนวน 50 คน วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ทางเดินหอผู้ป่วยในหญิง โรงพยาบาลรามัน