ระบบสมัครงานออนไลน์

โรงพยาบาลรามัน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ขั้นตอนมรการสมัครงาน
เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง***อย่าลืมคลิกเลือกข้อมูลในคำถามสีแดง***
ตรวจสอบข้อมูลหลังจากยื่นใบสมัคร หากพบข้อผิดพลาดให้กด แก้ไขข้อมูล ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
ยื่นยันการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร ***อย่าลืมเพิ่มรูปหน้าตรงก่อนพิมพ์ใบสมัคร***
รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
นำใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นมาในวันสอบวัดความรู้
ชื่อตำแหน่งงาน อัตราที่ต้องการ รายละเอียด วันเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สถานะ กรอกใบสมัคร
พนักงานบริการ(รักษาความปลอดภัย) 1 ดูรายละเอียด 2017-12-01 2017-12-22 เปิดรับสมัคร เลือกตำแหน่งนี้เพื่อสมัคร