ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่งงาน อัตราที่ต้องการ รายละเอียด วันเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สถานะ กรอกใบสมัคร
เเพทย์เเผนไทย 1 ดูรายละเอียด 2018-12-11 2018-12-21 เปิดรับสมัคร เลือกตำแหน่งนี้เพื่อสมัคร
ขั้นตอนมรการสมัครงาน
เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครจากตารางตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง***อย่าลืมคลิกเลือกข้อมูลในคำถามสีแดง***
ตรวจสอบข้อมูลหลังจากยื่นใบสมัคร หากพบข้อผิดพลาดให้กด แก้ไขข้อมูล ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
ยื่นยันการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร ***อย่าลืมเพิ่มรูปหน้าตรงก่อนพิมพ์ใบสมัคร***
รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
นำใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นมาในวันสอบวัดความรู้

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด