ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่งงาน อัตราที่ต้องการ รายละเอียด วันเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สถานะ กรอกใบสมัคร
นักกายภาพบำบัด 2 ดูรายละเอียด 2019-08-20 2019-09-02 เปิดรับสมัคร เลือกตำแหน่งนี้เพื่อสมัคร
ขั้นตอนมรการสมัครงาน
เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครจากตารางตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง***อย่าลืมคลิกเลือกข้อมูลในคำถามสีแดง***
ตรวจสอบข้อมูลหลังจากยื่นใบสมัคร หากพบข้อผิดพลาดให้กด แก้ไขข้อมูล ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
ยื่นยันการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร ***อย่าลืมเพิ่มรูปหน้าตรงก่อนพิมพ์ใบสมัคร***
รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
นำใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นมาในวันสอบวัดความรู้

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัยหญิง) ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียด