ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่งงาน อัตราที่ต้องการ รายละเอียด วันเปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร สถานะ กรอกใบสมัคร
นักสุขศึกษา 1 ดูรายละเอียด 2019-10-10 2019-10-24 เปิดรับสมัคร เลือกตำแหน่งนี้เพื่อสมัคร
ขั้นตอนมรการสมัครงาน
เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครจากตารางตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง***อย่าลืมคลิกเลือกข้อมูลในคำถามสีแดง***
ตรวจสอบข้อมูลหลังจากยื่นใบสมัคร หากพบข้อผิดพลาดให้กด แก้ไขข้อมูล ก่อนทำการยืนยันการสมัคร
ยื่นยันการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร ***อย่าลืมเพิ่มรูปหน้าตรงก่อนพิมพ์ใบสมัคร***
รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
นำใบสมัครพร้อมหลักฐานอื่นมาในวันสอบวัดความรู้

ประกาศอื่นๆ

ประกาศ รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียด